Motie ingediend bij de bespreking van het subsidiestelsel sport
Motie verworpen

De gemeenteraad van Enschede, in vergadering bijeen op 24 juni 2013, besprekende het subsidiestelsel sport;

constaterende dat:
• subsidies voor sportverenigingen worden verlaagd;
• investeren in duurzaamheid, zoals het plaatsen van zonnepanelen, tot aanzienlijke besparingen op de vaste lasten kan leiden;
• kinderboerderij Noord bijzonder goede ervaring heeft met afvalscheiding en daardoor veel minder betaalt voor haar afvalverwerking;
 
overwegende dat:
• niet alle verenigingen mee kunnen en willen doen aan de vitale sportverenigingen;
• dit met name geldt voor verenigingen zonder eigen accommodatie;
• energiebesparing en afvalscheiding belangrijke thema's zijn in het duurzaamheidsbeleid van Enschede;

verzoekt het College:
• sportverenigingen te motiveren om te investeren in duurzaamheid, waaronder zonne-energie en afvalscheiding;
• de verengingen daarbij zoveel mogelijk te adviseren en te ondersteunen, o.a. door het beschikbaar stellen van de duurzaamheidslening;
• te zorgen dat verenigingen die die geen eigen accommodatie hebben, wel het financiële voordeel genieten van consequente afvalscheiding, door dit duurzame gedrag te belonen door niet of minder te korten op de subsidie;

en gaat over tot de orde van de dag.