Motie ingediend bij de bespreking van de Gemeenterekening 2012
Motie mede ondertekend door VVD
Motie aangenomen

De gemeenteraad van Enschede, in vergadering bijeen op maandag 27 mei 2013, besprekend de Gemeenterekening 2012,

Constaterende dat:
1. De gemeenteraad in de Verordening art. 213a en in de Verordening op de rekenkamercommissie resp. bij het college van B&W, alsmede bij de rekenkamer de taak heeft neergelegd om onderwerpsgewijs onderzoek te doen naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van beleid; 
2. De gemeenteraad met de motie beleidsbeëindiging van D66  (12 november 2012) heeft aangegeven dat nu er een gemeentelijke reorganisatieproces loopt (CFO), er duidelijkheid moet komen over de taken die de gemeente niet langer zal uitvoeren en over welk beleid niet langer hoeft te worden (door)ontwikkeld en kan worden gestopt;
3. De gemeenteraad inzicht wenst in de opbrengsten van de partnerschappen (motie, 2 juli 2007);
4. Er geen commissie beleidsbeëindiging is gekomen n.a.v. de motie van 12 november 2012;
5. Er geen gevolg is gegeven aan de motie van 2 juli 2007;
6. De jaarrekening 2012 nauwelijks (systematisch) inzicht geeft in de doeltreffendheid en doelmatigheid van het uitgeoefende beleid,
7. De jaarrekening 2012 nauwelijks inzicht biedt in de gevolgen van bijstellingen van beleid in 2012;
8. De jaarrekening 2012 een summiere stand van zaken geeft over de verbonden partijen, en nauwelijks inzicht biedt in mogelijkheden om bij te sturen;
9. De stuurgroep ABK onlangs is ingericht om voorstellen te doen en te beoordelen met betrekking tot het afbouwen en beëindigen van gemeentelijke taken met het oog op een besparing van 10 miljoen euro vanaf 2014;
10. De opdracht uit de motie met betrekking tot beleidsbeëindiging (gedeeltelijk) valt onder de taak van de stuurgroep ABK, die per april 2013 is ingesteld;
11. De stuurgroep ABK derhalve integraal en actueel inzicht moet hebben in de effectiviteit en doelmatigheid van beleid, in het bijzonder beleid dat samenhangt met  taken die  in het kader van CFO worden overgedragen, beëindigd of veranderd;
12. Noch de rekenkamer noch de uitkomsten van de art 213a onderzoeken systematisch lijken te worden betrokken bij de werkzaamheden van de stuurgroep;

Overwegende dat:
1. Evaluatieonderzoek van groot belang is bij het beoordelen en heroverwegen van zowel beleid als aangegane partnerschappen door de raad en derhalve een structurele rol dient te spelen in de begrotingscyclus;
2. Door voldoende belang te hechten aan evaluatieonderzoek wordt enerzijds voorkomen dat beleid en partnerschappen onnodig blijven doorlopen en anderzijds dat afgesproken beleidsdoelen niet worden bereikt wegens ondoordachte bezuinigingen of een gebrek aan bijsturing;
3. Het voor besluitvorming over heroverweging van taken wel degelijk van groot belang is dat de doeltreffendheid (= de mate waarin de gewenste prestaties en de beoogde maatschappelijke effecten van het beleid ook daadwerkelijk worden behaald) als factor wordt betrokken;

Draagt het College op:
1. Bij schriftelijke voorstellen aan de raad t.a.v. de heroverweging van taken in juli en september, te vermelden in hoeverre gemeentelijk beleid doeltreffend en doelmatig is;
2. En hierbij tevens aan te geven bij voorgestelde maatregelen, welke consequenties er zijn voor de (her)ontwikkeling van het betreffende beleid;
3. Ook na de stuurgroep ABK in de begrotingscyclus structureel invulling te geven aan de analyse van doelmatigheid en doeltreffendheid van beleid en partnerschappen, en deze voldoende inzichtelijk te maken voor de raad;

En gaat over tot de orde van de dag.

Agenda

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 21 nov, 19.30 - Stadhuis

Uitgebreide Fractie
do 23 nov, 19.00 - Stadhuis

Werkgroep Fysiek
do 30 nov, 20.00 - Stadhuis

Algemene Ledenvergadering
do 7 dec, 19.30 - Dinkelzaal HUB Twente

 

 

 

 

 

Recente tweets

GroenLinks053 Banengroei milieusector in vrijwel rechte lijn omhoog https://t.co/6s5XjitCiE via @NUnl https://t.co/w4sLdOCbbp
8hreplyretweetfavorite
GroenLinks053 GLOWING NATURE, een interactieve en mysterieuze ervaring met levende lichtgevende algen. https://t.co/IVVLgbpURu
9hreplyretweetfavorite
GroenLinks053 RT @vogelnieuws: Schokkend: ook in Nederland worden roofvogels gedood door afschot of vergiftiging! https://t.co/E4jR3ecDIc
9hreplyretweetfavorite
GroenLinks053 RT @AnitaSempel: Als raadslid maak ik me grote zorgen over de tekorten in de jeugdzorg. Zijn we verstandig en houden we de jeugdzorg toegan…
9hreplyretweetfavorite
JelleKort RT @GroenLinks053: GroenLinks Enschede Nieuwsbrief LinksVoor 17 november 2017 - https://t.co/4VnAsbJgJ1
AnitaSempel Als raadslid maak ik me grote zorgen over de tekorten in de jeugdzorg. Zijn we verstandig en houden we de jeugdzorg… https://t.co/PEsQZSUj2v
GroenLinks053 GroenLinks Enschede Nieuwsbrief LinksVoor 17 november 2017 - https://t.co/4VnAsbJgJ1
GroenLinks053 De open dagen van de Universiteit Twente zijn begonnen! Wij wensen alle aankomende studenten veel succes met hun st… https://t.co/0nsoqkdL85
GroenLinks053 @Speksteenkach @RobinWessels75 Goedemorgen Robin, zie vraag!
GroenLinks053 RT @JelleKort: Open dagen @UTwente. Welkom in mooi, innovatief en vooral gezellig Twente. Veel succes bij het maken van je keuze.
JelleKort @joepvanaaken Ze maken gasturbines waar door komst van groene energie minder vraag naar is.
JelleKort Open dagen @UTwente. Welkom in mooi, innovatief en vooral gezellig Twente. Veel succes bij het maken van je keuze.
JelleKort Veel Twentse bedrijven pakken nog te weinig hun rol in verduurzaming. #Siemens maakt duidelijk wat de gevolgen kunnen zijn.
GroenLinks053 RT @CedericDuboisch: Wat? Heb je @denieuwsbv gemist met @BasEickhout? Geen nood! Want hier is de podcast! https://t.co/IZMJpnjLzd #COP23
GroenLinks053 RT @urgenda: Wat een goed nieuws: Internationaal treinverkeer wordt goedkoper om te concurreren met luchtvaart #hetkanwel https://t.co/Y8Z
GroenLinks053 Enschede regenboogstad: Stem op een van de 5 kunstwerken voor het Hoedemakerplein en win een dinerbon voor 2 person… https://t.co/HGUS9t6phW
GroenLinks053 Tijdens de #raad053 afgelopen maandag, zijn de volgende moties van GroenLinks Enschede aangenomen! 😀😀😀 lees ze hier… https://t.co/GPTD8ii7MK
GroenLinks053 RT @groenlinks: De herindelingsverkiezingen staan voor de deur. Deze maandag, 20 november, gaat @jesseklaver erover in gesprek met @PALGroe
GroenLinks053 RT @RobinWessels75: @hansvanagteren neemt voorstel van #GroenLinks over om in #Twente meer samen te werken voor behoud van kwaliteit Twents…

Volg ons!

   

Nieuwsbrief

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wil je deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.