Motie ingediend bij de bespreking van het bestemmingsplan Buitengebied Zuid-Oost 2009
Motie mede ondertekend door VVD, CDA, ES, PvdA
Motie aangenomen

de raad van de gemeente Enschede, bijeen op maandag 27 mei 2013, besprekende het bestemmingsplan Buitengebied Zuid-Oost 2009;

constateert dat:
- de Hegebeekweg in de huidige situatie een zandweg is;
- de Hegebeekweg in beeld is als ontsluitingsroute naar het toekomstige bungalowpark bij het Rutbeek, en betrokken partijen - de Hegebeekweg daarvoor willen verharden;
- het voorliggende bestemmingsplan de functie zandweg handhaaft en geen mogelijkheden biedt de Hegebeekweg te verharden;
- het oude bestemmingsplan onder voorwaarden wel ruimte bood zandwegen te verharden, door middel van een aanlegvergunning;
- de gemeente op 27 april jl, dus nog net onder het regiem van het oude bestemmingsplan, een aanvraag heeft ingediend voor een aanlegvergunning om de Hegebeekweg te verharden;
- het college deze aanlegvergunning kan weigeren "indien ten gevolge daarvan direct of indirect de landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische waarde van de weg, de aanliggende bermen of aangrenzende gronden in onevenredige mate worden aangetast."
- in de Gids Buitenkans onder andere de volgende passage is opgenomen omtrent zandwegen:
“Zandwegen koesteren als cultuurhistorische relicten van de Twentse geschiedenis. De ecologische waarden van zandwegen, bijvoorbeeld voor zandbijen en sluipwespen beschermen“.

overweegt dat:
- de plannen voor een duurzaam en kwalitatief hoogwaardig bungalowpark bij het Rutbeek brede steun genieten, zowel in de raad als bij omwonenden;
- omwonenden wel bezwaar maken tegen het verharden van de Hegebeekweg;
- er diverse andere ontsluitingsroutes naar het toekomstige bungalowpark mogelijk zijn via bestaande verharde wegen;
- de Hegebeekweg in haar huidige vorm een grote landschappelijke en cultuurhistorische waarde heeft en tevens uitgebreid recreatief gebruik kent als wandel-, ruiter- mountainbike- en klootschietroute.
- deze landschappelijke en cultuurhistorische waarden door verharding worden aangetast en het bestaande recreatief gebruik door verharding zeer wordt bemoeilijkt;
- zowel de omwonenden als de ontwikkelaar afzonderlijk met de gemeente in gesprek zijn, maar er geen direct overleg tussen omwonenden en ontwikkelaar heeft plaatsgevonden om elkaars standpunten te delen en aan een wederzijds acceptabel compromis te werken;

draagt het college op:
- de vergunningsaanvraag voor het verharden van de Hegebeekweg vooralsnog aan te houden;
- eerst een gesprek tussen omwonenden en de ontwikkelaar van het bungalowpark te organiseren waarin wordt gezocht naar een voorstel voor de ontsluiting van het park dat ieders instemming heeft;
- de raad over de uitkomsten van dat gesprek te informeren;
- indien omwonenden en ontwikkelaar tot een compromis komen, dit compromis als uitgangspunt voor de ontsluiting van het bungalowpark te nemen;
- indien omwonenden en ontwikkelaar geen compromis vinden, dan de raad vooraf te informeren over het te nemen collegebesluit betreffende de vergunningsaanvraag om de Hegebeekweg te verharden;

en gaat over tot de orde van de dag.

Agenda

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 21 nov, 19.30 - Stadhuis

Uitgebreide Fractie
do 23 nov, 19.00 - Stadhuis

Werkgroep Fysiek
do 30 nov, 20.00 - Stadhuis

Algemene Ledenvergadering
do 7 dec, 19.30 - Dinkelzaal HUB Twente

 

 

 

 

 

Recente tweets

JelleKort RT @GroenLinks053: GroenLinks Enschede Nieuwsbrief LinksVoor 17 november 2017 - https://t.co/4VnAsbJgJ1
21hreplyretweetfavorite
AnitaSempel Als raadslid maak ik me grote zorgen over de tekorten in de jeugdzorg. Zijn we verstandig en houden we de jeugdzorg… https://t.co/PEsQZSUj2v
21hreplyretweetfavorite
GroenLinks053 GroenLinks Enschede Nieuwsbrief LinksVoor 17 november 2017 - https://t.co/4VnAsbJgJ1
23hreplyretweetfavorite
GroenLinks053 De open dagen van de Universiteit Twente zijn begonnen! Wij wensen alle aankomende studenten veel succes met hun st… https://t.co/0nsoqkdL85
GroenLinks053 @Speksteenkach @RobinWessels75 Goedemorgen Robin, zie vraag!
GroenLinks053 RT @JelleKort: Open dagen @UTwente. Welkom in mooi, innovatief en vooral gezellig Twente. Veel succes bij het maken van je keuze.
JelleKort @joepvanaaken Ze maken gasturbines waar door komst van groene energie minder vraag naar is.
JelleKort Open dagen @UTwente. Welkom in mooi, innovatief en vooral gezellig Twente. Veel succes bij het maken van je keuze.
JelleKort Veel Twentse bedrijven pakken nog te weinig hun rol in verduurzaming. #Siemens maakt duidelijk wat de gevolgen kunnen zijn.
GroenLinks053 RT @CedericDuboisch: Wat? Heb je @denieuwsbv gemist met @BasEickhout? Geen nood! Want hier is de podcast! https://t.co/IZMJpnjLzd #COP23
GroenLinks053 RT @urgenda: Wat een goed nieuws: Internationaal treinverkeer wordt goedkoper om te concurreren met luchtvaart #hetkanwel https://t.co/Y8Z
GroenLinks053 Enschede regenboogstad: Stem op een van de 5 kunstwerken voor het Hoedemakerplein en win een dinerbon voor 2 person… https://t.co/HGUS9t6phW
GroenLinks053 Tijdens de #raad053 afgelopen maandag, zijn de volgende moties van GroenLinks Enschede aangenomen! 😀😀😀 lees ze hier… https://t.co/GPTD8ii7MK
GroenLinks053 RT @groenlinks: De herindelingsverkiezingen staan voor de deur. Deze maandag, 20 november, gaat @jesseklaver erover in gesprek met @PALGroe
GroenLinks053 RT @RobinWessels75: @hansvanagteren neemt voorstel van #GroenLinks over om in #Twente meer samen te werken voor behoud van kwaliteit Twents…
GroenLinks053 RT @RobinWessels75: @eelcoeerenberg raadt voorstel van #GroenLinks aan om bij verlening van subsidies voorwaarden te stellen mbt #duurzaamh
RobinWessels75 @eelcoeerenberg Dank! De mogelijkheid stond al in de subsidieverordening, maar werd niet benut. Goed dat dit nu wel gaat gebeuren!
RobinWessels75 @hansvanagteren neemt voorstel van #GroenLinks over om in #Twente meer samen te werken voor behoud van kwaliteit Twents #landschap #raad053
RobinWessels75 @eelcoeerenberg raadt voorstel van #GroenLinks aan om bij verlening van subsidies voorwaarden te stellen mbt #duurzaamheid #raad053

Volg ons!

 

Nieuwsbrief

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wil je deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.