Motie ingediend bij de bespreking van het bestemmingsplan Buitengebied Zuid-Oost 2009
Motie mede ondertekend door CDA, PvdA, D66, BBE, CU, SP
Motie aangenomen

De gemeenteraad van Enschede, in vergadering bijeen op maandag 27 mei 2013, besprekende het raadsvoorstel 16608: "Bestemmingsplan Buitengebied Zuidoost";

Constaterende dat:
1. in het bestemmingsplan aandacht is voor de mantelzorgers door hiervoor de mogelijkheid te biedem om in de bedrijfswoning voorzieningen te treffen voor wonen;
2. hierdoor uitvoering wordt gegeven aan een maatschappelijk gewenste ontwikkeling.

Overwegende dat:
1. er veel (bij)gebouwen zijn die geschikt kunnen worden gemaakt voor mantelzorg;
2. daardoor nog meer itvoering gegeven wordt aan een maatschappelijk gewenste ontwikkelung;
3. het een tijdelijke functie betreft, die na beëindiging van de mantelzorg komt te vervallen en waarbij de (bij)gebouwen teruggebracht moeten worden in de oorspronkelijke staat;
4. de Gids Buitenkans dit jaar nog wordt geëvalueerd.

Draagt het College op:
bij de evaluatie van de Gids Buitenkans de mogelijkheid op te nemen dat bij verlening van mantelzorg tijdelijk gebruik kan worden gemaakt van (bij)gebouwen.

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Agenda

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 23 jan, 19.30 - Stadhuis

Fractieoverleg
wo 24 jan, 19.30 - Stadhuis

Werkgroep Fysiek
di 25 jan, 20.00 - Stadhuis

Huis-aan-Huisactie
za 27 jan, 13.00 tot 15.00 - Enschede
aanmelden bij: Brechje Maréchal

(Extra) Provinciale ledenvergadering
GroenLinks Overijssel

wo 31 jan, 19.45 - Het Centrum, Nijverdal

Meetup: Geen uitbreiding vliegveld Lelystad
met Jesse Klaver & Suzanne Kröger
di 6 feb, zaal open vanaf 19.00
aanvang 20.00 - 21.30 - Hedon, Zwolle

Een vrij land - Femke Halsema
do 15 feb, 20.30 - De Kleine Willem
Kaarten koop je hier

37e Congres GroenLinks
zo 25 feb, gehele dag
Topsportcentrum Rotterdam

 

 

 

 

 

Volg ons!

   

Nieuwsbrief

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wil je deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.