Motie ingediend bij de bespreking van het bestemmingsplan Buitengebied Zuid-Oost 2009
Motie mede ondertekend door PvdA, CDA, VVD, D66, BBE, CU, SP, ES
Motie aangenomen

De gemeenteraad van Enschede, in vergadering bijeen op maandag 27 mei 2013, besprekende het raadsvoorstel 16608 Bestemmingsplan Buitengebied Zuidoost;

Constaterende dat:
- In het bestemmingsplan een cultuurhistorische paragraaf, vanaf 1-1-2012 verplicht volfens het Besluit Ruimtelijke Ordening (artikel 3.1.6) ontbreekt, zodat cultuurhistorische waarden (afgezien van als zodanig aangewezen monumenten) daarin niet worden geborgd;
- De Raad op 29 mei 2012 is geïnformeerd dat de in de bestemmingsplannen op te nemen inventarisatie en waardering van het cultuurhistorisch erfgoed per "parapluplan" alsnog aan die bestemmingsplannen zullen worden toegevoegd, hetgeen een jaar na dato dus nog niet is geschied;
- Het buitengebied Zuidoost in het lopende onderzoek naar de opstelling van cultuurhistorische waardenkaarten (de grondslag voor de paragraaf in het bestemmingsplan) de laagste prioriteit heeft gekregen;
- Het buitengebied ook blijkens de toelichting op het bestemmingsplan een groot aantal cultuurhistorisch waardevolle objecten kent, in het bijzonder in de daarin genoemde circa 400 beeldbepalende c.q. karakteristieke boerenerven;
- De oude boerenerven in het Twentse landschap in toenemende mate worden bedreigd door "boerderijensterfte" (Tubantia, 3-5-2013) als gevolg van bedrijfsbeëindiging door agrariërs;

Overwegende dat:
- De lage prioritering van het cultuurhistorisch waardenonderzoek in het buitengebied de vraag oproept of belang en urgentie van de broging van de waarden van de oude boerenerven - alsook van de landschappen - voldoende worden onderkend;
- Voorkomen moet worden dat cultuurhistorische waarden verloren faan door een te lange doorlooptijd van de opstelling van de in het bestemmingsplan op re nemen cultuurhistorische paragraaf;

Draagt het College op:
1. Ervoor zorg te dragen dat (ook) voor het buitengebied een - omvattende - cultuurhistorische waardenkaart voor het eind van het kalenderjaar aan de Raad wordt voorgelegd;
2. Zodanige voorbereidingen te treffen dat na vaststelling van die waardenkaart onverwijld een raadsvoorstel voor de cultuurhistorische paragraaf in het bestemmingsplan Buitengebied Zuidoost kan worden ingediend;
En gaat over tot de orde van de dag.


 

Agenda

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 21 nov, 19.30 - Stadhuis

Uitgebreide Fractie
do 23 nov, 19.00 - Stadhuis

Werkgroep Fysiek
do 30 nov, 20.00 - Stadhuis

Algemene Ledenvergadering
do 7 dec, 19.30 - Dinkelzaal HUB Twente

 

 

 

 

 

Recente tweets

GroenLinks053 Banengroei milieusector in vrijwel rechte lijn omhoog https://t.co/6s5XjitCiE via @NUnl https://t.co/w4sLdOCbbp
7hreplyretweetfavorite
GroenLinks053 GLOWING NATURE, een interactieve en mysterieuze ervaring met levende lichtgevende algen. https://t.co/IVVLgbpURu
7hreplyretweetfavorite
GroenLinks053 RT @vogelnieuws: Schokkend: ook in Nederland worden roofvogels gedood door afschot of vergiftiging! https://t.co/E4jR3ecDIc
7hreplyretweetfavorite
GroenLinks053 RT @AnitaSempel: Als raadslid maak ik me grote zorgen over de tekorten in de jeugdzorg. Zijn we verstandig en houden we de jeugdzorg toegan…
7hreplyretweetfavorite
JelleKort RT @GroenLinks053: GroenLinks Enschede Nieuwsbrief LinksVoor 17 november 2017 - https://t.co/4VnAsbJgJ1
AnitaSempel Als raadslid maak ik me grote zorgen over de tekorten in de jeugdzorg. Zijn we verstandig en houden we de jeugdzorg… https://t.co/PEsQZSUj2v
GroenLinks053 GroenLinks Enschede Nieuwsbrief LinksVoor 17 november 2017 - https://t.co/4VnAsbJgJ1
GroenLinks053 De open dagen van de Universiteit Twente zijn begonnen! Wij wensen alle aankomende studenten veel succes met hun st… https://t.co/0nsoqkdL85
GroenLinks053 @Speksteenkach @RobinWessels75 Goedemorgen Robin, zie vraag!
GroenLinks053 RT @JelleKort: Open dagen @UTwente. Welkom in mooi, innovatief en vooral gezellig Twente. Veel succes bij het maken van je keuze.
JelleKort @joepvanaaken Ze maken gasturbines waar door komst van groene energie minder vraag naar is.
JelleKort Open dagen @UTwente. Welkom in mooi, innovatief en vooral gezellig Twente. Veel succes bij het maken van je keuze.
JelleKort Veel Twentse bedrijven pakken nog te weinig hun rol in verduurzaming. #Siemens maakt duidelijk wat de gevolgen kunnen zijn.
GroenLinks053 RT @CedericDuboisch: Wat? Heb je @denieuwsbv gemist met @BasEickhout? Geen nood! Want hier is de podcast! https://t.co/IZMJpnjLzd #COP23
GroenLinks053 RT @urgenda: Wat een goed nieuws: Internationaal treinverkeer wordt goedkoper om te concurreren met luchtvaart #hetkanwel https://t.co/Y8Z
GroenLinks053 Enschede regenboogstad: Stem op een van de 5 kunstwerken voor het Hoedemakerplein en win een dinerbon voor 2 person… https://t.co/HGUS9t6phW
GroenLinks053 Tijdens de #raad053 afgelopen maandag, zijn de volgende moties van GroenLinks Enschede aangenomen! 😀😀😀 lees ze hier… https://t.co/GPTD8ii7MK
GroenLinks053 RT @groenlinks: De herindelingsverkiezingen staan voor de deur. Deze maandag, 20 november, gaat @jesseklaver erover in gesprek met @PALGroe
GroenLinks053 RT @RobinWessels75: @hansvanagteren neemt voorstel van #GroenLinks over om in #Twente meer samen te werken voor behoud van kwaliteit Twents…

Volg ons!

   

Nieuwsbrief

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wil je deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.