Motie ingediend in de Raad van 15 april 2013
Motie mede ondertekend door PvdA, CDA, VVD, BBE, D66, SP, CU, ES
Motie aangenomen

De gemeenteraad van Enschede, in vergadering bijeen op maandag 25 maart 2013,

Constaterende dat:
1. de werkgelegenheid in Twente en de Achterhoek door de economische crisis bovengemiddeld onder druk staat,
2. het kabinet heeft besloten de penitentiaire inrichtingen in Almelo, Balkbrug en Rekken te sluiten.

Overwegende dat:
1. hiermee opnieuw ‘publieke werkgelegenheid’ uit Twente en de Achterhoek verdwijnt,
2. bij de inkrimping van de rijksdienst onvoldoende rekening wordt gehouden met gebieden waar de werkgelegenheid door de economische crisis bovengemiddeld onder druk staat.

Roept het college op:
1. zich tot het uiterste in te spannen om het verdwijnen van banen in de publieke sector in Twente en de Achterhoek tegen te gaan dan wel te laten compenseren,
2. deze motie onder de aandacht te brengen van de Staatssecretaris van Justitie en de Ministers voor Wonen en Rijksdienst en Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

en gaat over tot de orde van de dag.