Aanstaande maandag bespreekt de gemeenteraad de keuzenota 2015-2017. Hierin doet het College veelal pijnlijke bezuinigsvoorstellen. De economische crisis, rijksbezuinigingen maar ook te hoge ambities van de politiek in Enschede (afgeschreven woningbouwplannen, bedrijventerreinen, afschrijvingen Luchthaven Twente), zorgen bij elkaar voor een forse bezuinigingsopgave.

GroenLinks heeft altijd gepleit voor een aanbod dat de vraag volgt, in plaats van andersom. Wij hadden graag gezien dat de politiek in het verleden wijzer was geweest, maar nu is het zaak om sociaal te bezuinigen: Juist nu het crisis is, moeten mensen terug kunnen vallen op de vangnetten van de gemeente. Wij willen daarom geen bezuinigingen op bijvoorbeeld armoedebeleid, maatschappelijke opvang en de ondersteuning vanuit het Werkplein.

Vorig jaar heeft GroenLinks al een alternatieve begroting gemaakt, waarin wij lieten zien dat de reserve van de gemeente sneller op peil kan komen dan de coalitie wil. Als je ineens een groot bedrag op de spaarrekening zet, heb je een appeltje voor de dorst en kun je bovendien een groter deel van het jaarlijkse budget gebruiken om de dingen van te doen die nodig zijn.

Maandag gaat het bij de keuzenota ook over de vraag wat de gemeente Enschede gaat doen van de beschikbare middelen in 2015, 2016 en 2017. GroenLinks wil armoedebeleid (jaarlijks 5 miljoen), inzet werkplein, cultuur, en maatschappelijke opvang zoveel mogelijk op peil houden. Volgens ons kan dat worden bereikt door incidentele middelen te reserveren en het bedrag dat de gemeente spaart in 2015, 2016 en 2017 te verlagen. Door de NOEK niet te realiseren kan de gemeentelijke reserve vanaf 2018 sneller op een veiliger peil worden gebracht. GroenLinks wil zoveel mogelijk werk creëren, maar niet via symboolpolitiek. Het innovatiefonds is geen succes en er is geen zicht op meer succes, daarom vinden wij het verstandig om deze spaarpot in deze moeilijk tijd aan te spreken. GroenLinks stelt verder voor onderzoek te doen naar de mogelijkheid om 20% te bezuinigen op economisch beleid en wil bezuinigen op onderzoek mobiliteit. Het lijkt niet onredelijk dat bijvoorbeeld ook het ondernemersloket iets inlevert. Tot slot doen ook wij een beroep op de solidariteit van Enschede, door het College te volgen in de verhoging van de OZB. In de bijlage vindt u de keuzes van GroenLinks naast die van het College. Onze keuzes staan ook in een bondig overzicht (concept amendement).

GroenLinks wil dat het College open kaart speelt over de consequenties en de onderbouwing van bezuinigingsvoorstellen. Dit is een onderwerp waar we aandacht aan zullen besteden in onze moties:

- nadere invulling scenario's duurzaamheid;
- onderzoek herstel langdurigheidstoeslag;
- onderzoek behoud maatschappelijke stages;
- in beeld brengen gevolgen/onderbouwing van bezuinigingsvoorstellen 2014-2017

Bijlage:
Download this file (keuzenota20152017.pdf)keuzenota20152017.pdf33 kB

Agenda

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 23 jan, 19.30 - Stadhuis

Fractieoverleg
wo 24 jan, 19.30 - Stadhuis

Werkgroep Fysiek
di 25 jan, 20.00 - Stadhuis

Huis-aan-Huisactie
za 27 jan, 13.00 tot 15.00 - Enschede
aanmelden bij: Brechje Maréchal

Opening campagnepand GroenLinks Enschede
za 27 jan, 16.00 - HUB

(Extra) Provinciale ledenvergadering
GroenLinks Overijssel

wo 31 jan, 19.45 - Het Centrum, Nijverdal

Meetup: Geen uitbreiding vliegveld Lelystad
met Jesse Klaver & Suzanne Kröger
di 6 feb, zaal open vanaf 19.00
aanvang 20.00 - 21.30 - Hedon, Zwolle

Een vrij land - Femke Halsema
do 15 feb, 20.30 - De Kleine Willem
Kaarten koop je hier

37e Congres GroenLinks
zo 25 feb, gehele dag
Topsportcentrum Rotterdam

 

 

 

 

 

Volg ons!

   

Nieuwsbrief

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wil je deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.