Om te beginnen dank voor de uitnodiging van de kant van D66 om vanmorgen samen te komen en de uitslag te bespreken. 19 maart 2014 leidde voor Enschede tot een historische verkiezingsuitslag. Voor het eerst sinds de oorlog feliciteren we niet de Partij van de Arbeid met de overwinning. In 2014 is dat D66. Ook de SP is nog nooit even groot geweest als de PvdA en opnieuw boeken lokale partijen winst. Bij deze nogmaals de felicitaties van GroenLinks aan allen voor wie de verkiezingen een succes zijn gebleken.

 GroenLinks is opgelucht, we hebben opnieuw drie zetels behaald en in vergelijking met bijna alle gemeenten in Overijssel is dat een uitstekend resultaat. In vrijwel elke Overijsselse gemeente zie je dat landelijke perikelen de aantrekkelijkheid van de lokale GroenLinkslijsten hebben aangetast, maar in Enschede worden we net als D66 en SP, door de kiezer beloond voor onze oppositie tegen onrealistische ambities met bedrijventerreinen, woningbouw en Luchthaven Twente.

Partij van de Arbeid en VVD lijden verlies, mede door het kabinetsbeleid. Die partijen zullen zich landelijk op hun koers moeten beraden om niet bij de volgende verkiezingen opnieuw het schip in te gaan. Maar het is niet alleen landelijk dat deze partijen hun programma’s tegen het licht moeten houden. Zeker ook lokaal moet er in de spiegel worden gekeken. De kiezer rekent af met het regentendom en vertrouwt het niet meer met al die ambities die niet worden waargemaakt, maar wel ten koste gaan van sociale voorzieningen, zorg, cultuur, het onderhoud van de stad – kortom, van waar de gemeente in de eerste plaats voor is. Partijen die vertrouwen op het oordeel van een ondernemer, die tegelijkertijd voor het luchthavenavontuur geen financieel risico zal lopen, worden door velen niet langer geloofd.

Daarmee kom ik op het onderwerp waar het in mijn ogen bij deze verkiezingen vooral over is gegaan in Enschede. Opnieuw! Luchthaven Twente. En de luchthaven zal ook bij de onderhandelingen voor een nieuw College, eveneens opnieuw de boventoon voeren. De voorstanders hebben verloren, de tegenstanders hebben gewonnen. Ik ben het om die reden niet eens met de gedachtegang dat de stemverhouding tussen de klassieke voor- en tegenstanders nu al een gegeven is. Een College dat zonder absurde financiële risico’s banen weet te creëren en tegelijkertijd de natuur en leefbaarheid in stand houdt, zo'n college kan op waardering van de Enschedese burgers rekenen. De oude coalitie van PvdA, VVD, CDA en Burgerbelangen die zondermeer de brave broeders van de ChristenUnie aan boord neemt, zou dan ook een miskenning zijn van de kiezer. De grootste partij D66, zou in mijn ogen het initiatief moeten nemen om met zoveel mogelijk partijen in de nieuwe raad, met de inwoners en ondernemers van Enschede en met de provincie, die al jaren worstelt met de luchthaven, tot een realistisch alternatief te komen. Een schitterend alternatief, De Twentse Basis, lag jaren geleden al op tafel en D66 kan dat als grootste partij nu eindelijk nieuw leven inblazen.

Voorzitter, het Rijk heeft een ontwerp-luchthavenbesluit opgesteld. Daaruit wordt duidelijk dat veel natuur door de luchthaven met kappen wordt bedreigd. In de toelichting op het luchthavenbesluit staat opnieuw zwart op wit dat de luchthaven zonder publieke bijdrage onmogelijk is. Het aantal banen dat de luchthaven zal opleveren wordt in dezelfde toelichting op het ontwerp-luchthavenbesluit nog weer eens lager ingeschat. En, bij dit hele waagstuk loopt de belastingbetaler het risico zeventig procent van de schulden die Wessels maakt te moeten ophoesten, als de hele zaak op de fles zou gaan. Voorzitter, dit alles heeft veel invloed gehad op de verkiezingsuitslag en ik moet nog zien of een nieuw bestemmingsplan dat een luchthaven mogelijk maakt wel door de nieuw raad wordt aangenomen. Ik hoor van alle kanten dat de luchthaven partijen die altijd voor zijn geweest intern verscheurt en nu is het moment voor partijen die daarmee zitten om hun standpunt te heroverwegen. En voorzitter, dan moet ik ook uw dubbelrol nog even aan de orde stellen. Als u de politiek in Enschede serieus neemt, dan ondertekent u de komende week niet de verlenging van het voorlopige contract met Wessels. Als er wel wordt getekend wordt in mijn ogen het democratische proces de pas afgesneden. Daarmee rond ik dit onderwerp af.

Wat zijn onderwerpen waar de nieuwe raad oog voor moet hebben? Wat GroenLinks betreft staan de transities bovenaan de agenda. Het Rijk bezuinigt enorm op sociale voorzieningen en zorg en de gemeentelijke overheid moet op zoek naar de oplossingen. De volledige nieuwe gemeenteraad zal in beeld moeten krijgen wat mogelijke consequenties en de voorliggende keuzes zijn. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de inwoners van Enschede de professionele zorg krijgen die nodig is; dat mensen met een beperking die voorheen door de DCW onder de hoede werden genomen, op een goede manier aan de slag blijven; dat de gemeente de kansen van werkzoekenden daadwerkelijk vergroot; dat armoede met succes wordt bestreden; HOEVEEL geld is daarvoor nodig en welke keuzes moeten er worden gemaakt?

Voorzitter, realistische en groene ruimtelijke ambities, niet Luchthaven Twente, maar realistische economische ambities, waar mogelijk gekoppeld aan duurzaamheid, en de nieuwe gemeentelijke taken, dat zijn volgens mij bij de onderhandelingen voor de nieuwe coalitie de centraal staande thema’s. GroenLinks steunt de gedachte van een informateur. Wij hopen dat het iemand zal zijn die een samenwerking tot stand weet te brengen tussen partijen op basis van de inhoud. Het moet dus iemand zijn die zich in de Enschedese onderwerpen verdiept. Voor ons doet een grote naam of wat in de krant werd genoemd een groot kaliber, er totaal niet toe. We willen nu juist geen regententoestanden meer. GroenLinks wil graag een inhoudelijk betrokken informateur bij wie wij als nieuw gekozen burgers, boeren en buitenlui in de gemeenteraad, ons allemaal thuis kunnen voelen. Dankuwel. 

Bekijk de bijeenkomst over het formatieproces op 22 maart 2014 hier