Natuurmonumenten vindt het grootschalig kappen van bossen voor de luchthaven bij Enschede volstrekt onaanvaardbaar. Zij steunt de stichting Lonnekerberg in hun actie om de plannen voor een vliegveld in Twente ingetrokken te krijgen.

Lees het hele artikel op de site van Natuurmonumenten