Na anderhalve maand wachten heeft Enschede woensdagmiddag eindelijk kennis kunnen nemen van de afspraken tussen D66, BBE, CDA, VVD en CU. Een nieuwe bestuursstijl, duurzaam, sociaal en actief in gesprek met de stad. Dat waren volgens onderhandelingsleider Jasper Kerkwijk de kernwoorden uit het akkoord. GroenLinks heeft het coalitieakkoord gelezen en ziet daarin positieve punten maar er zijn ook vraagtekens en verkeerde keuzes bij. Een eerste reactie:

Voor D66, dat er in het akkoord mee heeft ingestemd dat de plannen voor de ontwikkeling van luchthaven Twente mogen doorgaan, moet het een grote opluchting zijn dat Brussel kritisch is over de afgesproken steunmaatregelen voor de luchthaven. Nog voordat het nieuws daarover naar buiten kwam werd het akkoord gesloten. In het akkoord staat: "Uiterlijk 1 september 2014 verwachten wij een uitspraak van de Europese Commissie." Wat er gebeurt als die uitspraak langer op zich laat wachten blijft volgens de letter van het coalitieakkoord in het midden. In de persbijeenkomst woensdagmiddag meldden D66 en VVD dat als er uiterlijk 1 september geen Europese goedkeuring op de staatssteuntoets is, de stekker eruit gaat. GroenLinks verwacht, na alle signalen van afgelopen week, niet dat de Europese Commissie voor 1 september met een uitspraak zal komen en roept de nieuwe coalitie daarom op de stekker direct uit de luchthavenplannen te trekken, zodat er vanaf heden kan worden gewerkt aan een economisch succesvolle en duurzame invulling van het terrein. Aanstaande maandag zal GroenLinks een motie indienen om een einde te maken aan het luchthavendebacle en zal blijken hoe effectief de afspraken zijn die D66 met de andere vier partijen heeft gemaakt. Inzet van GroenLinks is om het ontwerp luchthavenbesluit te laten intrekken, geen onomkeerbare stappen te nemen in het gebied en zo snel mogelijk tot een breed gedragen duurzaam alternatief te komen voor het luchthaventerrein. Tot 1 september (op een wondertje) wachten, betekent onnodig verlies van tijd en geld. 


Een belangrijke vraag voor GroenLinks is in hoeverre deze rechtse coalitie inderdaad, zoals ze zelf zegt, gaat werken aan een sociale en duurzame gemeente.
Enerzijds is GroenLinks zeer tevreden dat enkele van onze voorstellen in het coalitieakkoord staan: een gemeentelijke ombudsman, speciale aandacht voor armoede onder kinderen, voor de maatschappelijke opvang en er wordt een financiële risicoreserve aangelegd vanwege de veranderingen in de zorg. Anderzijds is het budget dat Enschede vanuit het Rijk krijgt leidend op diverse terreinen en wordt de zorg in principe niet met gemeentelijk geld aangevuld. Wat dit zal betekenen voor Enschedeërs die van zorg afhankelijk zijn is onbekend. De garantie dat iedereen straks nog de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft, kan de nieuwe coalitie nog niet geven. GroenLinks wil de zorg die nodig is, zelfs als dat betekent dat de gemeente financieel met bijspringen. Ook houdt het akkoord vast aan de door het Rijk voorgeschreven minimumomvang van het beschut bedrijf als sociale werkvoorziening, terwijl volgens GroenLinks meer plekken weleens broodnodig kunnen zijn om te voorkomen dat veel voormalige DCW'ers in de bijstand terecht komen. In het coalitieakkoord wordt onderkend dat werk niet voor iedereen is weggelegd en tegelijkertijd is afgesproken om het armoedebeleid te verminderen.
Cultuur is belangrijk volgens de coalitiepartners, maar er wordt wel bezuinigd op cultuur en educatie.
 
GroenLinks is blij dat ons voorstel om gemeentelijke gronden en daken te gebruiken voor het opwekken van zonne-energie, in het akkoord is opgenomen; dat de kansen worden gezien om minder restafval te produceren en meer groene investeringen te doen. Maar het ontbreekt helaas nog wel aan duidelijke doelstellingen.