In de gemeentebegroting wordt het beschikbare geld verdeeld over talloze doelstellingen en regelingen. Op maandag 13 november wordt deze door de gemeenteraad behandeld: het moment waarop onvolkomenheden kunnen worden weggewerkt in het voorstel van Burgemeester & Wethouders voor de komende jaren. Nadat bij de zomernota de financiële oplossingen van PvdA, SP, GroenLinks en EnschedeAnders.nl voor het overeind houden van zorg en ondersteuning niet werden overgenomen door de gemeenteraad, willen deze fracties nu dat de raad tenminste opkomt voor kinderen in armoede.

Nederland is een rijk land, maar desondanks is armoede en ook armoede onder kinderen nog een groot probleem. In Enschede leven meer dan 5000 kinderen in een huishouden met een inkomen van minder dan 110% van het sociaal minimum. Hiervan wordt slechts een deel door de gemeente bereikt. Ook laat de Nibud minima effectrapportage 2017 voor Enschede zien dat gezinnen met kinderen nog te weinig ondersteuning krijgen. Terwijl deze zo hard nodig is, zodat kinderen kansrijk kunnen opgroeien, goed mee kunnen doen op school, aan sport, cultuur en het sociale leven. Vanaf 2017 is er door voormalig staatssecretaris Klijnsma structureel extra geld uitgetrokken voor het tegengaan van kinderarmoede. Voor Enschede ruim één miljoen per jaar.
 
Hoewel Enschede relatief veel arme huishoudens kent, die vaak langdurig met een te laag inkomen te maken hebben, kiest het college van B&W ervoor om de extra beschikbare middelen niet voor kinderarmoede in te zetten. Voor PvdA, SP, GroenLinks en EnschedeAnders.nl is het onverteerbaar dat arme gezinnen met kinderen hierdoor niet worden geholpen. Het geld wordt onder meer uitgegeven aan extra asfalt, en dat vinden we niet oké.
 
Vorig jaar heeft de gemeenteraad bij de zomernota uitgesproken de toenemende kloof tussen kansarme en kansrijke Enschedeërs te willen verkleinen. Een motie die hiertoe opriep kreeg een grote meerderheid. Helaas is hier weinig van terecht gekomen. Deze begroting is de laatste kans voor de huidige coalitie om dit recht te zetten. Hoewel er in het algemeen meer geld voor zorg en ondersteuning beschikbaar zou moeten blijven, willen PvdA, SP, GroenLinks en EnschedeAnders tenminste bereiken dat het extra geld voor kinderarmoede hier ook voor wordt ingezet. Dat is goed voor de toekomst van de betreffende kinderen en daarmee voor Enschede.
 
Met het extra geld kan een 1000-kinderenplan worden gefinancierd. Hiermee kunnen in lijn met de aanbevelingen van het Nibud, regelingen worden verruimd en kunnen wachtlijsten (zoals voor de laptops van de Stichting Leergeld) worden voorkomen. Ook zijn er nog veel arme huishoudens die nog geen hulp krijgen. Zeker duizend kinderen krijgen nog geen ondersteuning, terwijl ze daar wel recht op hebben. Daarom moet het extra geld ook worden ingezet voor het beter bereiken en signaleren van gezinnen in armoede.

 

Agenda

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 21 nov, 19.30 - Stadhuis

Uitgebreide Fractie
do 23 nov, 19.00 - Stadhuis

Werkgroep Fysiek
do 30 nov, 20.00 - Stadhuis

Algemene Ledenvergadering
do 7 dec, 19.30 - Dinkelzaal HUB Twente

 

 

 

 

 

Recente tweets

JelleKort RT @GroenLinks053: GroenLinks Enschede Nieuwsbrief LinksVoor 17 november 2017 - https://t.co/4VnAsbJgJ1
AnitaSempel Als raadslid maak ik me grote zorgen over de tekorten in de jeugdzorg. Zijn we verstandig en houden we de jeugdzorg… https://t.co/PEsQZSUj2v
GroenLinks053 GroenLinks Enschede Nieuwsbrief LinksVoor 17 november 2017 - https://t.co/4VnAsbJgJ1
GroenLinks053 De open dagen van de Universiteit Twente zijn begonnen! Wij wensen alle aankomende studenten veel succes met hun st… https://t.co/0nsoqkdL85
GroenLinks053 @Speksteenkach @RobinWessels75 Goedemorgen Robin, zie vraag!
GroenLinks053 RT @JelleKort: Open dagen @UTwente. Welkom in mooi, innovatief en vooral gezellig Twente. Veel succes bij het maken van je keuze.
JelleKort @joepvanaaken Ze maken gasturbines waar door komst van groene energie minder vraag naar is.
JelleKort Open dagen @UTwente. Welkom in mooi, innovatief en vooral gezellig Twente. Veel succes bij het maken van je keuze.
JelleKort Veel Twentse bedrijven pakken nog te weinig hun rol in verduurzaming. #Siemens maakt duidelijk wat de gevolgen kunnen zijn.
GroenLinks053 RT @CedericDuboisch: Wat? Heb je @denieuwsbv gemist met @BasEickhout? Geen nood! Want hier is de podcast! https://t.co/IZMJpnjLzd #COP23
GroenLinks053 RT @urgenda: Wat een goed nieuws: Internationaal treinverkeer wordt goedkoper om te concurreren met luchtvaart #hetkanwel https://t.co/Y8Z
GroenLinks053 Enschede regenboogstad: Stem op een van de 5 kunstwerken voor het Hoedemakerplein en win een dinerbon voor 2 person… https://t.co/HGUS9t6phW
GroenLinks053 Tijdens de #raad053 afgelopen maandag, zijn de volgende moties van GroenLinks Enschede aangenomen! 😀😀😀 lees ze hier… https://t.co/GPTD8ii7MK
GroenLinks053 RT @groenlinks: De herindelingsverkiezingen staan voor de deur. Deze maandag, 20 november, gaat @jesseklaver erover in gesprek met @PALGroe
GroenLinks053 RT @RobinWessels75: @hansvanagteren neemt voorstel van #GroenLinks over om in #Twente meer samen te werken voor behoud van kwaliteit Twents…
GroenLinks053 RT @RobinWessels75: @eelcoeerenberg raadt voorstel van #GroenLinks aan om bij verlening van subsidies voorwaarden te stellen mbt #duurzaamh
RobinWessels75 @eelcoeerenberg Dank! De mogelijkheid stond al in de subsidieverordening, maar werd niet benut. Goed dat dit nu wel gaat gebeuren!
RobinWessels75 @hansvanagteren neemt voorstel van #GroenLinks over om in #Twente meer samen te werken voor behoud van kwaliteit Twents #landschap #raad053
RobinWessels75 @eelcoeerenberg raadt voorstel van #GroenLinks aan om bij verlening van subsidies voorwaarden te stellen mbt #duurzaamheid #raad053

Volg ons!

   

Nieuwsbrief

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wil je deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.