In de gemeentebegroting wordt het beschikbare geld verdeeld over talloze doelstellingen en regelingen. Op maandag 13 november wordt deze door de gemeenteraad behandeld: het moment waarop onvolkomenheden kunnen worden weggewerkt in het voorstel van Burgemeester & Wethouders voor de komende jaren. Nadat bij de zomernota de financiële oplossingen van PvdA, SP, GroenLinks en EnschedeAnders.nl voor het overeind houden van zorg en ondersteuning niet werden overgenomen door de gemeenteraad, willen deze fracties nu dat de raad tenminste opkomt voor kinderen in armoede.

Nederland is een rijk land, maar desondanks is armoede en ook armoede onder kinderen nog een groot probleem. In Enschede leven meer dan 5000 kinderen in een huishouden met een inkomen van minder dan 110% van het sociaal minimum. Hiervan wordt slechts een deel door de gemeente bereikt. Ook laat de Nibud minima effectrapportage 2017 voor Enschede zien dat gezinnen met kinderen nog te weinig ondersteuning krijgen. Terwijl deze zo hard nodig is, zodat kinderen kansrijk kunnen opgroeien, goed mee kunnen doen op school, aan sport, cultuur en het sociale leven. Vanaf 2017 is er door voormalig staatssecretaris Klijnsma structureel extra geld uitgetrokken voor het tegengaan van kinderarmoede. Voor Enschede ruim één miljoen per jaar.
 
Hoewel Enschede relatief veel arme huishoudens kent, die vaak langdurig met een te laag inkomen te maken hebben, kiest het college van B&W ervoor om de extra beschikbare middelen niet voor kinderarmoede in te zetten. Voor PvdA, SP, GroenLinks en EnschedeAnders.nl is het onverteerbaar dat arme gezinnen met kinderen hierdoor niet worden geholpen. Het geld wordt onder meer uitgegeven aan extra asfalt, en dat vinden we niet oké.
 
Vorig jaar heeft de gemeenteraad bij de zomernota uitgesproken de toenemende kloof tussen kansarme en kansrijke Enschedeërs te willen verkleinen. Een motie die hiertoe opriep kreeg een grote meerderheid. Helaas is hier weinig van terecht gekomen. Deze begroting is de laatste kans voor de huidige coalitie om dit recht te zetten. Hoewel er in het algemeen meer geld voor zorg en ondersteuning beschikbaar zou moeten blijven, willen PvdA, SP, GroenLinks en EnschedeAnders tenminste bereiken dat het extra geld voor kinderarmoede hier ook voor wordt ingezet. Dat is goed voor de toekomst van de betreffende kinderen en daarmee voor Enschede.
 
Met het extra geld kan een 1000-kinderenplan worden gefinancierd. Hiermee kunnen in lijn met de aanbevelingen van het Nibud, regelingen worden verruimd en kunnen wachtlijsten (zoals voor de laptops van de Stichting Leergeld) worden voorkomen. Ook zijn er nog veel arme huishoudens die nog geen hulp krijgen. Zeker duizend kinderen krijgen nog geen ondersteuning, terwijl ze daar wel recht op hebben. Daarom moet het extra geld ook worden ingezet voor het beter bereiken en signaleren van gezinnen in armoede.