Mondelinge vragen van GroenLinks aan het college, d.d. 27 mei 2013

In de T.C. Tubantia werd in verschillende artikelen gemeld dat volgens bronnen in de politiek, een bedrag van vijf miljoen euro een definitieve concessieovereenkomst voor luchthaven Twente in de weg zou staan. Verder wordt gemeld dat het gat zal worden gedicht m.b.v. van een investeringsfonds, waarin Rijk, provicie en gemeente het benodigde bedrag zouden storten. Die opzet lijkt strijdig te zijn met het uitgangspunt dat er geen publiek geld in de exploitatie van de luchthaven mag worden gestoken en dient volgens GroenLinks onderwerp te zijn van politieke besluitvorming, voordat deze onderdeel kan uitmaken van de concessieovereenkomst.

GroenLinks heeft gevraagd een GLT-commissie te plannen waarin de kwalificatie van Reggeborgh/Aviapartner kan worden besproken, voordat de concessieovereenkomst wordt getekend. Hierover is nog geen duidelijkheid. GroenLinks heeft hierover de volgende vragen:

1. Wat klopt er wel en niet aan de berichtgeving in de TC Tubantia over het bestaan van een financiële 'kloof' en de opzet met het investeringsfonds?
2. Is het College met GroenLinks eens dat genoemde opzet strijdig is met het uitgangspunt dat er geen publiek geld ten goede mag komen aan de exploitatie van de luchthaven, en dat hierover politieke besluitvorming moet plaatsvinden, voordat de concessieovereenkomst wordt getekend?
3. Is het College bereid om mogelijk te maken dat de GLT-commissie kan vergaderen over de kwalificatie van Reggeborgh/Aviapartner voordat de concessieovereenkomst wordt getekend?

Beluister hier de antwoorden