Schriftelijke vragen van GroenLinks aan het college, d.d. 28 januari 2013

In 2013 verwachten CBS en SCP (armoedemonitor) een stijging van de armoede. De stijging is in alle risicogroepen terug te vinden, zoals eenoudergezinnen, bijstandontvangers, niet-westerse allochtonen en alleenstaanden tot 65 jaar. Bij gepensioneerden en 50-plussers is de kans op armoede laag, bij kinderen juist hoog. In toenemende mate hebben dertigers en veertigers een bovengemiddeld armoederisico.

Het huidige kabinet Rutte II, onderkent de problemen die kunnen ontstaan wanneer je moet leven van een laag inkomen en trekt daarom meer geld uit voor bestrijding van armoede. In dit kader heeft zij de door het vorige kabinet gestelde inkomensnorm voor de verstrekking van een zogenaamde stadspas laten vervallen. Gemeenten kunnen nu passen voor culturele, maatschappelijke of sportvoorzieningen ook verstrekken aan mensen uit huishoudens die een inkomen hebben boven 110% van het sociaal minimum. Daarnaast zijn er initiatieven die gesubsidieerde instellingen kunnen nemen, zoals culturele instellingen die gratis (lastminute) hun lege plaatsen kunnen aanbieden, aan bijvoorbeeld cliënten van de voedselbank. Een kleine moeite, veel plezier.

Uit een recente uitzending van Zembla bleek dat de overheid vaak te weinig rekening houdt met de beslagvrije voet. Dat is een wettelijk bepaald bestaansminimum dat bij het leggen van inkomensbeslag vrijgelaten moet worden. Overheden zouden steeds verder gaan bij het innen van schulden en de belagvrije voet niet respecteren.

Arme huishoudens hebben toenemende problemen met het betalen van het eigen risico in de zorg. Het eigen risico is door het kabinet verhoogd. De langdurigheidstoeslag is in Enschede helaas verlaagd. Navraag heeft geleerd dat er geen bijzondere bijstand wordt toegekend ter bestrijding van deze kostenpost, ook niet als arme huishoudens structureel jaarlijks een hoog bedrag aan eigen risico kwijt zijn.   

De fractie van GroenLinks maakt zich grote zorgen om de toenemende armoede. Naar aanleiding van deze nieuwe cijfers en de nieuwe mogelijkheden die geboden worden om armoede te bestrijden heeft de fractie de volgende vragen:

1. Hoe staat het met recente ontwikkelingen van armoede in Enschedese huishoudens?
2. Welk percentage van de Enschedese bevolking leeft onder de armoedegrens en welk percentage van de kinderen? Kunt u aangeven hoeveel van deze mensen langdurig met armoede te maken hebben?
3. Hoe effectief is de gemeente in het bestrijden van armoede met de huidige middelen?
4. Kunt u kort aangeven hoe het budget voor armoedebeleid zich in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld en aangeven wat het budget de komende jaren is? Is de verwachting dat het beschikbare budget wordt uitgegeven en dat het voldoende zal zijn?
5. Wat doet de gemeente om de stijging van de toeloop op de voedselbank te helpen opvangen? Komt het College in actie als de voedselbank de toeloop niet meer aankan en welke criteria hanteert u hierbij?
6. Is het College bereid om gebruik te maken van de nieuwe mogelijkheden die het kabinet nu biedt om armoede te bestrijden? Kunt u aangeven welke nieuwe mogelijkheden u ziet vanwege het kabinet en daarbij aangeven welke u wilt overnemen?
7. Is het College bereid om in het land alternatieve mogelijkheden voor armoedebeleid te inventariseren (zoals het voorbeeld met de lege plaatsen) en te bevorderen dat gesubsidieerde instellingen zich hiervoor inzetten?
8. In hoeverre wordt de beslagvrije voet door de gemeente gerespecteerd? Wat doet het College om te voorkomen dat cliënten van de stadsbank te weinig leefgeld overhouden?
9. Is het College bereid om te zorgen dat bijzondere bijstand wordt toegekend aan diegene die structureel met een hoog bedrag aan eigen risico te maken heeft?

Agenda

Uitgebreide Fractie
vr 29 sep, 13.00 - Stadhuis

Algemene Ledenvergadering
do 7 dec, 20.00 - lokatie ntb

 

 

 

 

 

Recente tweets

GroenLinks053 @RKDRE Dankjewel! 😉
4hreplyretweetfavorite
GroenLinks053 Vacature stage GroenLinks Europa https://t.co/L2JxUkxhQ2 via @groenlinks
8hreplyretweetfavorite
RobinWessels75 Nu hopen dat college dekking voor #groeneleges kan vinden, zodat deze erg succesvolle #duurzame regeling inderdaad kan worden voortgezet 2/2
RobinWessels75 Binnen half uur nadat #raad053 #zomernota vaststelt, wijzigt het al de financiële kaders door voor voortzetting groene leges te stemmen 1/2
GroenLinks053 Mantelzorgbeleid in de knel? Lees hier het artikel van @AnitaSempel - https://t.co/fAlxxMD6JD - #groenlinks #enschede #raad053 #linksvoor
GroenLinks053 RT @VroegeVogels: Gigantische ijsberg bij Antartica breekt af en de ijsmassa drijft nu naar het noorden. https://t.co/nU9V7AI1Nh
GroenLinks053 RT @JelleKort: PvdA, SP, GroenLinks en EA willen sociale en duurzame keuzes voor #Enschede https://t.co/dfrEcWxp8p
JelleKort PvdA, SP, GroenLinks en EA willen sociale en duurzame keuzes voor #Enschede https://t.co/dfrEcWxp8p

Volg ons!

 

Nieuwsbrief

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wil je deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.