Schriftelijke vragen van GroenLinks aan het college, d.d. 13 september 2013
 
Naar aanleiding van de keuzenota heeft de GroenLinks fractie veel vragen. Op dit moment hebben we nog niet alle vragen op een rijtje, maar we zijn geschrokken van de voorstellen die worden gedaan en stellen daarom alvast een aantal voor ons belangrijke vragen. Maandag zullen we ook aangeven waar we verduidelijking willen. Er rijzen veel vragen waarvan we vinden dat het niet nodig zou moeten zijn om ze te stellen. Op veel onderdelen geeft de keuzenota geen duidelijkheid over de gevolgen van de financiële kaders die worden voorgesteld. Verder worden de bezuinigingsopties niet of heel summier onderbouwd. De informatie die thans wordt geboden is m.i. onvoldoende voor een verantwoord inhoudelijk debat over de voorstellen die worden gedaan.

Hierbij alvast een deel van onze vragen:
 
Zonder de menselijke gevolgen ook maar in een bijzin te noemen, stelt het College in de keuzenota voor de financiële ondersteuning van minima grotendeels (welk deel weten we niet) weg te bezuinigen.
 
1. Bezuiniging kwijtschelding, blijft er nog wat van over?

2. Na beantwoording van onze art. 38 vragen over kwijtschelding hebben we begrepen dat er in een aantal gevallen met terugwerkende kracht geen kwijtschelding is verleend omdat er iets is veranderd aan de hoeveelheid spaargeld die mensen mogen hebben. Was dat bekend en hoeft die vermogensgrens niet door de raad te worden vastgesteld?

3. Bezuiniging inkomensondersteuning. Gesproken wordt over maatwerk en stapelingseffect. Wanneer is er volgens het College sprake van een ongewenst stapelingseffect? Bij welk inkomen ligt de grens volgens het College, voor bijv. alleenstaanden, echtparen etc.? Bij hoeveel huishoudens leidt het stapelingseffect tot een ongewenste situatie volgens het College? Kunt u aantonen dat de voorgestelde bezuiniging overeenkomt met het totale bedrag dat wordt bespaard door een gerichte aanpak van het 'stapelingseffect' bij het genoemde aantal huishoudens?

4. Graag een overzicht van de effecten van de voorgestelde bezuinigingen op kwijtschelding en inkomensondersteuning voor een aantal verschillende typen huishoudens/inkomensgroepen etc.

5. Graag een overzicht van de effecten van de voorgestelde verhogingen van lokale lasten, voor een aantal verschillende typen huishoudens/inkomensgroepen etc.

6. Opvallend is dat het beleid om bedrijvigheid te stimuleren in Enschede, niet expliciet in de keuzenota naar voren komt. Het lijkt buiten schot te blijven, terwijl de effecten van dit beleid niet duidelijk/onbekend zijn. Het blijkt in de praktijk dat de grote inzet van de gemeente weinig invloed heeft op de werkloosheidsontwikkeling. Van de onderstaande posten uit de programmabegroting zouden we daarom graag willen weten wat deze uitgaven over de afgelopen periode concreet hebben opgeleverd voor de stad, in het bijzonder voor het aantal arbeidsplaatsen (en voor de mensen in de kaartenbakken):
- Dienstverlening aan ondernemers (1,7 miljoen structureel)
waaronder verbeteren van het vestigingsklimaat, ondersteunen en adviseren van ondernemers, verminderen regeldruk
- Versterken economische structuur (1,7 miljoen structureel)
waaronder acquisitie van nieuwe bedrijven en stimuleren van startende bedrijven
- Innovatie en ondernemerschap (0,4 miljoen structureel)
waaronder stimuleren kennisintensieve bedrijvigheid en stimuleren innovaties in zorg, veiligheid en duurzaamheid.

7. In hoeverre maken de genoemde begrotingsposten deel uit van de voorgestelde bezuinigingen op de gemeentelijke organisatie? Graag exacte bedragen.

Agenda

Uitgebreide Fractie
do 23 nov, 19.00 - Stadhuis

Werkgroep Fysiek
do 30 nov, 20.00 - Stadhuis

Algemene Ledenvergadering
do 7 dec, 19.30 - Dinkelzaal HUB Twente

 

 

 

 

 

Recente tweets

GroenLinks053 RT @FBEnschede: Project Fietsmaatjes van @Twente_Mobiel vandaag uitgebreid in @tubantia https://t.co/Q8DT3Fmczm
4hreplyretweetfavorite
GroenLinks053 RT @jesseklaver: Op dit moment gaat 1/3 van de tijd van een hulpverlener in de ggz naar administratief werk. Zij noemen dit terecht #regelg
GroenLinks053 Banengroei milieusector in vrijwel rechte lijn omhoog https://t.co/6s5XjitCiE via @NUnl https://t.co/w4sLdOCbbp
GroenLinks053 GLOWING NATURE, een interactieve en mysterieuze ervaring met levende lichtgevende algen. https://t.co/IVVLgbpURu
GroenLinks053 RT @vogelnieuws: Schokkend: ook in Nederland worden roofvogels gedood door afschot of vergiftiging! https://t.co/E4jR3ecDIc
GroenLinks053 RT @AnitaSempel: Als raadslid maak ik me grote zorgen over de tekorten in de jeugdzorg. Zijn we verstandig en houden we de jeugdzorg toegan…
JelleKort RT @GroenLinks053: GroenLinks Enschede Nieuwsbrief LinksVoor 17 november 2017 - https://t.co/4VnAsbJgJ1
AnitaSempel Als raadslid maak ik me grote zorgen over de tekorten in de jeugdzorg. Zijn we verstandig en houden we de jeugdzorg… https://t.co/PEsQZSUj2v
GroenLinks053 GroenLinks Enschede Nieuwsbrief LinksVoor 17 november 2017 - https://t.co/4VnAsbJgJ1
GroenLinks053 De open dagen van de Universiteit Twente zijn begonnen! Wij wensen alle aankomende studenten veel succes met hun st… https://t.co/0nsoqkdL85
GroenLinks053 @Speksteenkach @RobinWessels75 Goedemorgen Robin, zie vraag!
GroenLinks053 RT @JelleKort: Open dagen @UTwente. Welkom in mooi, innovatief en vooral gezellig Twente. Veel succes bij het maken van je keuze.
JelleKort @joepvanaaken Ze maken gasturbines waar door komst van groene energie minder vraag naar is.
JelleKort Open dagen @UTwente. Welkom in mooi, innovatief en vooral gezellig Twente. Veel succes bij het maken van je keuze.
JelleKort Veel Twentse bedrijven pakken nog te weinig hun rol in verduurzaming. #Siemens maakt duidelijk wat de gevolgen kunnen zijn.
GroenLinks053 RT @CedericDuboisch: Wat? Heb je @denieuwsbv gemist met @BasEickhout? Geen nood! Want hier is de podcast! https://t.co/IZMJpnjLzd #COP23
GroenLinks053 RT @urgenda: Wat een goed nieuws: Internationaal treinverkeer wordt goedkoper om te concurreren met luchtvaart #hetkanwel https://t.co/Y8Z
GroenLinks053 Enschede regenboogstad: Stem op een van de 5 kunstwerken voor het Hoedemakerplein en win een dinerbon voor 2 person… https://t.co/HGUS9t6phW

Volg ons!

   

Nieuwsbrief

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wil je deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.