Schriftelijke vragen van GroenLinks aan het college, d.d. 29 september 2014

Vanuit de media heeft GroenLinks kennis genomen dat woningcorporatie De Woonplaats voornemens is een nieuwe bestemming te geven aan het Balengebouw wanneer er niet binnen afzienbare tijd een culturele invulling kan worden gevonden voor het gebouw. Het Balengebouw is in 2007 verkocht aan De Woonplaats met de inhoudelijke verplichting er een culturele invulling aan te geven.

 

1) Is het college op de hoogte van de situatie omtrent het Balengebouw?

2) Wat is de visie van het college over de toekomst van het Balengebouw?

3) Welke acties zijn er ondernomen door het college, nadat het plan Cremermuseum in de raad is weggestemd, om een culturele invulling te geven aan het Balengebouw?

4) In hoeverre is het college bereid in gesprek te gaan met De Woonplaats om gezamenlijk te kijken naar een culturele invulling van het Balengebouw?

Lees hier de antwoorden van het College