Mondelinge vragen aan het college, d.d. 8 december 2014

RTV-Oost kwam vorige week (1 dec.) met het bericht dat de NAM giftig afvalwater van Drentse oorsprong in de Twentse bodem opslaat. Het zou gaan om locaties nabij Mander, Tubbergen en Oldenzaal. (http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx?nid=204655&cat=1)
Oldenzaal grenst direct aan onze gemeente en ligt hoger dan Enschede. Wij maken ons daarom zorgen over de gevolgen voor onze ondergrond.

Wij hebben hierover de volgende vragen aan het college:
1.    Is de wethouder op de hoogte van deze opslag?
2.    Welke milieuconsequenties kan deze opslag hebben voor Enschede en omgeving?
3.    Welke stappen gaat de wethouder ondernemen om de Enschedese bodem te beschermen?

Robin Wessels (GroenLinks) en Janny Joosten (ChristenUnie)

Beluister hier de antwoorden