Mondelinge vragen aan het college, d.d. 23 maart 2015

Met de invoering van de nieuwe jeugdwet zijn de gemeenten verantwoordelijk geworden voor het innen van een ouderbijdrage voor jeugdhulp met verblijf. De ouderbijdrage kan worden geheven wanneer een jeugdige een of meerdere dagdelen of dagen per week in een instelling verblijft en kan oplopen tot circa 1580 euro per jaar. Voor de jeugd-ggz geldt dat deze ouderbijdrage nieuw is.

Begin dit jaar ontstond ophef over de ouderbijdrage, aangezien deze mogelijk als een belemmering kan werken voor de toegang tot jeugdhulp en rechtsongelijkheid creëert tussen jeugdigen met somatische en psychische aandoeningen. Onder druk van de Tweede Kamer heeft de staatsecretaris van Volksgezondheid toegezegd een onderzoek te doen naar alle ouderbijdrages binnen de jeugdwet. In afwachting van dit onderzoek en eventuele aanpassing van de wet hebben ondertussen ruim 60 gemeenten in heel Nederland aangegeven de ouderbijdrage voor ofwel de jeugd-ggz of de gehele jeugdwet, op te schorten.

 1) Int het college momenteel deze ouderbijdrage?
 2) Is het college met GroenLinks van mening dat het innen van de ouderbijdrage mogelijk een ongewenst effect kan hebben?
 3) Is het college bereid het innen van de ouderbijdrage op te schorten totdat duidelijk is of er op dit punt van de jeugdwet een wijziging komt?

Toezegging wethouder: in afwachting van het onderzoek van Van Rijn wordt het innen van de ouderbijdrage opgeschort.
Beluister hier de antwoorden