Schriftelijke vragen van GroenLinks aan het college, d.d. 27 maart 2015

De GroenLinks-fractie heeft de afgelopen maanden vanuit onze achterban en ook na onze oproep medio februari, vele signalen gekregen van mensen die moeite hebben in Enschede een geschikte en betaalbare huurwoning te vinden. Ook hebben we uit verschillende wijken verhalen gehoord dat een nieuwe huurder vaak €100 tot €200 meer aan maandelijkse huur moet betalen dan de huurder die daarvoor in dezelfde woning zat, zonder dat er in de tussentijd substantiële verbeteringen aan de woning zijn doorgevoerd. We hebben daarnaast diverse verhalen gehoord van mensen die om uiteenlopende reden grote moeite hadden een geschikte huurwoning te vinden en soms jarenlang hebben moeten zoeken.

De GroenLinks fractie heeft de afgelopen maanden met enige regelmaat het aanbod van de drie corporaties in Enschede via internet bekeken. Ons is daarbij opgevallen:
- Slechts 1 op de 3 woningen die op de websites van de corporaties staan aangeboden hebben een rekenhuur onder de liberalisatiegrens (1)
- Dit 'goedkopere' deel van het woningaanbod aanbod bestaat vooral uit appartementen. Slechts 1 op de 3 woningen die onder de liberalisatiegrens worden aangeboden is een eengezinswoning.
- De meeste eengezinswoningen die onder de liberalisatiegrens worden aangeboden, hebben een rekenhuur boven de aftoppingsgrens (1).
- Het is niet uitzonderlijk als er op een eengezinswoning onder de liberalisatiegrens ruim 300  reacties komen en op een betaalbaar appartement tussen de 100 en 200 reacties.

In januari en februari verschenen er in de landelijke media diverse berichten (2) waarin werd geschreven dat het aantal betaalbare huurwoningen de afgelopen jaren enorm is afgenomen, sociale huurwoningen steeds vaker tegen een huurprijs vlak onder de liberalisatiegrens worden aangeboden, corporaties de huren vaak fors omhoog doen als er een nieuwe huurder komt en dat steeds meer huurders in financiële problemen komen.
Nog afgelopen week schreef wethouder Hans van Agteren in een brief aan de raad, n.a.v. de problematiek met omzettingsvergunningen en de nieuwe landelijke huisvestingswet, dat er in Enschede geen schaarste aan goedkope woonruimte zou zijn. Woensdagochtend schreef Domijn in een persbericht dat de corporatie voor 90% van haar huurders dit jaar een minimale huurverhoging rekent (slechts 1% inflatiecorrectie) omdat ze steeds vaker van hun huurders horen dat ze moeite hebben om rond te komen. GroenLinks is erg blij dat Domijn dit jaar de huurverhoging beperkt, maar ziet tegelijkertijd haar zorgen bevestigd dat steeds meer huurders het financiële water aan de lippen staat.

GroenLinks heeft hierover de volgende vragen aan het college

1. Welke afspraken heeft de gemeente met de corporaties gemaakt om te zorgen dat er binnen Enschede voldoende betaalbare huurwoningen beschikbaar zijn?

2. Hoe monitort de gemeente de sociale huurmarkt en de gemaakte afspraken?

3. Herkent het college de volgende door GroenLinks en in de media genoemde signalen?
a. het aantal betaalbare huurwoningen is de afgelopen jaren afgenomen.
b. steeds meer huurwoningen worden vlak onder de liberalisatiegrens aangeboden.
c. corporaties doen de huur vaak fors omhoog als er een nieuwe huurder komt.
d. steeds meer huurders komen in financiële problemen.

4. Indien het college één of meerdere van deze signalen heeft herkend, wat heeft het college er dan aan gedaan om de geconstateerde problemen weg te nemen of in ieder geval te verzachten?

5
a. Hoeveel woningzoekenden staan er bij de corporaties (en indien bekend bij particuliere verhuurders) ingeschreven?
b. Hoe heeft dit aantal woningzoekenden zich het afgelopen decennium ontwikkeld?
c. Welke conclusies trekt het college uit deze cijfers?

6
a. Hoe lang staat een woningzoekende gemiddeld ingeschreven voordat hij of zij een geschikte sociale huurwoning krijgt toegewezen? Welk percentage van de woningzoekenden heeft binnen 3 maanden een geschikte woning en welk percentage heeft langer dan een jaar nodig om een woning te vinden?
b. Hoe heeft deze lengte van de zoektijd zich het afgelopen decennium ontwikkeld?
c. Welke conclusies trekt het college uit deze cijfers?

7
a. Hoeveel huurwoningen onder de liberalisatiegrens komen er maandelijks beschikbaar?
b. Hoe heeft dit aanbod zich het afgelopen decennium kwantitatief ontwikkeld?
c. Welke conclusies trekt het college uit deze cijfers?

8
a. Wat is de gemiddelde huurprijs waarvoor vrijkomende sociale huurwoningen worden aangeboden en hoe is het aanbod verdeeld over verschillende prijsniveau's? (bijvoorbeeld onder de kwaliteitskortingsgrens, tussen kwaliteitskortingsgrens en aftoppingsgrens, tussen aftoppingsgrens en liberalisatiegrens)
b. Hoe heeft deze huurprijs waarvoor de beschikbare huurwoningen worden aangeboden zich het afgelopen decennium ontwikkeld?
c. Welke conclusies trekt het college uit deze cijfers?

9
a. Hoe is het sociale huurwoningaanbod onderverdeeld over verschillende woningtypen? (bijvoorbeeld eengezinswoning, appartement met 1 slaapkamer, appartement met 2 of meer slaapkamers, seniorenwoning of -appartement, overig)
b. Hoe heeft deze verdeling zich het afgelopen decennium ontwikkeld?
c. Welke conclusies trekt het college uit deze cijfers?

10
a. Is het college van mening dat er in Enschede voldoende betaalbare sociale huurwoningen beschikbaar zijn voor woningzoekenden?
b. Is het college van mening dat de sociale huurmarkt in Enschede goed genoeg functioneert om woningzoekenden binnen een redelijke tijd aan een geschikte en betaalbare huurwoning te kunnen helpen?


(1)
De huurtoeslag kent een aantal schijven. Voor het deel van de huur boven de zogenaamde kwaliteitskortingsgrens (€403,06) wordt slechts 65% door de huurtoeslag vergoed. Het deel van de huur boven de aftoppingsgrens (€576,87 voor één- en tweepersoonshuishoudens, €618,24 voor grotere huishoudens) wordt in de meeste gevallen helemaal niet door de huurtoeslag vergoed. Dit deel van de huur moeten huurders dus geheel uit eigen zak bekostigen. Woningen met een rekenhuur boven de liberalisatiegrens (€710,68) komen in het geheel niet in aanmerking voor huurtoeslag. Een woning met een rekenhuur van €680 kost een driepersoonshuishouden met recht op huurtoeslag dus €120 per maand meer dan een woning met rekenhuur van €450.

(2)
zie onder andere:
http://www.woonbond.nl/nieuws/3659
http://www.ad.nl/ad/nl/5597/Economie/article/detail/3835888/2015/01/23/Huur-nieuwe-bewoner-fors-hoger.dhtml

Agenda

Uitgebreide Fractie
do 23 nov, 19.00 - Stadhuis

Werkgroep Fysiek
do 30 nov, 20.00 - Stadhuis

Algemene Ledenvergadering
do 7 dec, 19.30 - Dinkelzaal HUB Twente

 

 

 

 

 

Recente tweets

GroenLinks053 RT @FBEnschede: Project Fietsmaatjes van @Twente_Mobiel vandaag uitgebreid in @tubantia https://t.co/Q8DT3Fmczm
17hreplyretweetfavorite
GroenLinks053 RT @jesseklaver: Op dit moment gaat 1/3 van de tijd van een hulpverlener in de ggz naar administratief werk. Zij noemen dit terecht #regelg
GroenLinks053 Banengroei milieusector in vrijwel rechte lijn omhoog https://t.co/6s5XjitCiE via @NUnl https://t.co/w4sLdOCbbp
GroenLinks053 GLOWING NATURE, een interactieve en mysterieuze ervaring met levende lichtgevende algen. https://t.co/IVVLgbpURu
GroenLinks053 RT @vogelnieuws: Schokkend: ook in Nederland worden roofvogels gedood door afschot of vergiftiging! https://t.co/E4jR3ecDIc
GroenLinks053 RT @AnitaSempel: Als raadslid maak ik me grote zorgen over de tekorten in de jeugdzorg. Zijn we verstandig en houden we de jeugdzorg toegan…
JelleKort RT @GroenLinks053: GroenLinks Enschede Nieuwsbrief LinksVoor 17 november 2017 - https://t.co/4VnAsbJgJ1
AnitaSempel Als raadslid maak ik me grote zorgen over de tekorten in de jeugdzorg. Zijn we verstandig en houden we de jeugdzorg… https://t.co/PEsQZSUj2v
GroenLinks053 GroenLinks Enschede Nieuwsbrief LinksVoor 17 november 2017 - https://t.co/4VnAsbJgJ1
GroenLinks053 De open dagen van de Universiteit Twente zijn begonnen! Wij wensen alle aankomende studenten veel succes met hun st… https://t.co/0nsoqkdL85
GroenLinks053 @Speksteenkach @RobinWessels75 Goedemorgen Robin, zie vraag!
GroenLinks053 RT @JelleKort: Open dagen @UTwente. Welkom in mooi, innovatief en vooral gezellig Twente. Veel succes bij het maken van je keuze.
JelleKort @joepvanaaken Ze maken gasturbines waar door komst van groene energie minder vraag naar is.
JelleKort Open dagen @UTwente. Welkom in mooi, innovatief en vooral gezellig Twente. Veel succes bij het maken van je keuze.
JelleKort Veel Twentse bedrijven pakken nog te weinig hun rol in verduurzaming. #Siemens maakt duidelijk wat de gevolgen kunnen zijn.
GroenLinks053 RT @CedericDuboisch: Wat? Heb je @denieuwsbv gemist met @BasEickhout? Geen nood! Want hier is de podcast! https://t.co/IZMJpnjLzd #COP23
GroenLinks053 RT @urgenda: Wat een goed nieuws: Internationaal treinverkeer wordt goedkoper om te concurreren met luchtvaart #hetkanwel https://t.co/Y8Z
GroenLinks053 Enschede regenboogstad: Stem op een van de 5 kunstwerken voor het Hoedemakerplein en win een dinerbon voor 2 person… https://t.co/HGUS9t6phW

Volg ons!

   

Nieuwsbrief

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wil je deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.