Artikel 1 Overijssel luidt in haar laatste nieuwsbrief de noodklok over haar voortbestaan. Gesteld wordt dat gemeenten niet bereid zijn om het bedrag dat het Rijk uittrekt voor het behandelen van discriminatiemeldingen ook hiervoor te bestemmen.

1. Geldt deze situatie ook voor Enschede?
2. Is er sprake van een acuut probleem?
3. Zo ja, is de gemeente daarover in gesprek met art. 1 Overijssel en wordt gewerkt aan een oplossing? Zo nee, wat is daarvan dan de reden?

Beluister hier de antwoorden