Schriftelijke vragen van GroenLinks aan het College, d.d. 31 mei 2016
 
In de afgelopen weken is meermalen geconstateerd dat er veel onduidelijkheid is over de kansen voor de binnen plannen voor Technology Base Twente (TechBT) gereserveerde ruimte (circa 16 hectare) voor ‘Advanced Materials & Manufacturing’ (AMM) en ‘High Tech Systems & Materials’ (HTSM) . Wel staat het moment waarop de belangrijke keuze voor een bedrijventerrein op de voormalige vliegbasis gemaakt moet worden, voor de deur. Zowel inhoudelijk als financieel is het van belang dat een goede en onderbouwde keuze wordt gemaakt over de toekomst van de voormalige vliegbasis. Marktonderzoek naar de kansen voor AMM binnen TechBT zou lastig zijn omdat het hier gaat om een nieuwe bedrijfstak voor Twente. Alles hangt daardoor af van wat het Topteam bestuur en politiek voorspiegelt. Op dit moment zou wel sprake zijn van belangstelling vanuit het bedrijfsleven, maar 'een grote vis' is nog niet binnengehaald. Deze zomer wordt een evaluatiegesprek gevoerd met het Topteam. GroenLinks heeft hierover de volgende vragen aan het College:


1. Welke voorwaarden stelt het College voorafgaand aan de evaluatie met het Topteam?
2. Waarover denkt het College afspraken te gaan maken met het Topteam voor het vervolg?
3. Wanneer denkt het College het Topteam te gaan beëindigen, voor wanneer moeten concrete resultaten zijn behaald en waar hebben we het dan over?
4. In hoeverre verwacht het College van het Topteam dat het concreet zicht kan bieden op de kansen voor 16 hectare AMM/HTSM binnen TechBT, voorafgaand aan besluitvorming hierover in de gemeenteraad?
5. Hoe beoordeelt het College de mogelijkheid alsnog marktonderzoek hiernaar te verrichten? Is het College bereid alsnog dergelijk onderzoek te laten uitvoeren ter onderbouwing van de keuze voor dit bedrijventerrein op de voormalige vliegbasis?
6. Ruimte is er genoeg op bestaande bedrijventerrein in Twente. Wat kan het college op basis van de huidige informatie aanvoeren om aan te tonen dat, zoals dhr. Wientjes voorstond, nieuwe bedrijfsactiviteiten in AMM/HTSM alleen naar Twente te krijgen zijn als er een bedrijventerrein op TechBT wordt ontwikkeld en bestaande bedrijventerreinen in Twente hiervoor dus niet voldoen?
7. Wanneer is er volgens het College aanleiding de plannen voor het bedrijventerrein bij de luchthaven aan te passen of te schrappen?

Lees hier de antwoorden van het College