Schriftelijke vragen van EnschedeAnders en GroenLinks aan het College: inzake de spectaculaire daling van uitgekeerde inkomenstoeslagen, d.d. 25 april 2017

Uit cijfers die Sociaal Hart Enschede bij de gemeente Enschede heeft opgevraagd, blijkt sinds 2010 een spectaculaire daling van het totale bedrag dat wordt uitgekeerd aan huishoudens met een zeer laag inkomen d.m.v. de langdurigheidstoeslag en de huidige individuele inkomenstoeslag: de daling bedraagt zo'n 80%. Deze daling lijkt te wijten aan een forse korting op de hoogte van de toeslag vanaf 2012 - waarbij de bedoeling was de bijzondere bijstand te verruimen - en aan het feit dat deze sinds 2015 moet worden aangevraagd. Onder meer het Rekenkamerrapport over armoede wijst op de grote behoefte aan effectief gemeentelijk armoedebeleid. GroenLinks en EnschedeAnders vinden het dan ook onbegrijpelijk dat het college tot op heden geen punt heeft gemaakt van deze alarmerende cijfers. Het armoedebeleid van Enschede blijkt voor een groot deel te bestaan uit "lenen, lenen, betalen, betalen". Zo wordt inwoners die een beroep doen op bijzondere bijstand een dure sociale lening van de stadsbank aangeboden en vormt leenbijstand een belangrijk onderdeel van de bijzondere bijstand. De individuele inkomenstoeslag levert nog slechts een zeer beperkte bijdrage.

GroenLinks en EnschedeAnders hebben hierover de volgende vragen:

1. In hoeverre is de bijzondere bijstand sinds 2012 verruimd en vormt dat een compensatie voor de enorme daling van het bedrag dat wordt uitgekeerd via langdurigheidtoeslag/individuele inkomenstoeslag?
2. Welke voorzieningen in de bijzondere bijstand werden aanvankelijk als om niet verstrekt en later als leenbijstand aangeboden? Werd de raad hierover geïnformeerd? Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet?
3. Bijzondere bijstand wordt verstrekt voor o.a. witgoed, huisvesting, inrichting, levensonderhoud, legitimatie enz. We zien in het jaarverslag 2015 van Fonds Bijzondere Noden ook verstrekkingen op deze onderdelen. Waarom moeten organisaties hiervoor namens cliënten aankloppen bij Fonds Bijzondere Noden?
4. Onder het kopje Directe Levensbehoeften staan kleding / schoeisel, maaltijdvoorziening, eenmalig levensonderhoud, overige algemene levensbehoeften. Hoeveel mensen hebben hiervoor bij de gemeente aangeklopt in 2016?
5.Graag nadere toelichting over eenmalig levensonderhoud en overige algemene levensbehoeften? Wat wordt hieronder verstaan?
6. Wat is de reactie van het college op genoemde daling tegen de achtergrond van de ernstige armoedeproblematiek in Enschede?
7.Sinds de individuele inkomenstoeslag uitsluitend op aanvraag wordt verstrekt, zijn de aanvragen drastisch afgenomen. Waarom heeft het college niet actief de doelgroep geprobeerd aan te zetten om individuele inkomenstoeslag aan te vragen om zo de armoedeproblematiek te verminderen? Waarom heeft het college nooit een verhoging van de individuele inkomenstoeslag voorgesteld?
8. Is het college met ons eens dat de individuele inkomenstoeslag een effectieve bijdrage levert aan het tegengaan van armoede onder huishoudens met een zeer laag inkomen?
9. Wat gaat het college doen om ervoor te zorgen dat het totale bedrag dat via de individuele inkomenstoeslag bij huishoudens met een zeer laag inkomen terechtkomt, snel gaat toenemen?
10. Welke mogelijkheden zijn er om de bijzondere bijstand en de individuele inkomenstoeslag te verruimen? In hoeverre kan leenbijstand worden vervangen door om niet voorzieningen vanuit de bijzondere bijstand? Kan de (sociale) lening als voorliggende voorziening voor de bijzondere bijstand verdwijnen? Welke kaders moeten hiervoor worden aangepast?

M. Visser-Voorn
Gemeenteraadslid EnschedeAnders

J. Kort
Fractievoorzitter GroenLinks Enschede

Lees hier de antwoorden van het College

 

Agenda


Nieuwjaarsbijeenkomst
Gemeente Enschede
ma 8 jan, 20.00 - 22.00 - Saxion
M.H. Tromplaan 28 - Enschede

Nieuwjaarsreceptie 
GroenLinks Enschede
do 11 jan, 20.00 - Het Paradijs
Nicolaas Beetsstraat 48 - Enschede

Fractieoverleg
vr 12 jan, 9.30 - Stadhuis

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 23 jan, 19.30 - Stadhuis

37e Congres GroenLinks
zo 25 feb, Topsportcentrum Rotterdam

 

 

 

 

 

Recente tweets

GroenLinks053 @ReneDamkot Dank voor je reactie; dat is bij ons weten een instelling van mailchimp, maar wij zullen er nog eens naar kijken. 👍🏻
12hreplyretweetfavorite
AnitaSempel RT @GroenLinks053: GroenLinks Enschede Nieuwsbrief LinksVoor 15 december 2017 - #groenlinks #enschede #nietschreeuwenmaarpraten https://t…
JelleKort RT @GroenLinks053: GroenLinks Enschede Nieuwsbrief LinksVoor 15 december 2017 - #groenlinks #enschede #nietschreeuwenmaarpraten https://t…
GroenLinks053 GroenLinks Enschede Nieuwsbrief LinksVoor 15 december 2017 - #groenlinks #enschede #nietschreeuwenmaarpraten https://t.co/QILkbeshps
JelleKort Burgemeester zal zich naar aanleiding van de stadsdialoog vuurwerk maximaal inzetten voor vuurwerkvrije zones #Enschede
GroenLinks053 RT @suzanne_GL: Bij #AOLeefomgeving vraagt @groenlinks ook aandacht voor #BeerputNederland. Hoeveel invloed hebben vervuilende bedrijven op…
GroenLinks053 37e Congres GroenLinks. Schrijf het alvast in je agenda: op zondag 25 februari 2018 vindt het 37e congres van Groen… https://t.co/5ApbaPc5Kr
AnitaSempel RT @suzanne_GL: Na alle ontbossing die ik in Indonesië heb gezien, ben ik blij dat Nederland zich nu hard gaat maken voor een stop op #palm
AnitaSempel RT @PaulHindriks: All human beings are born free and equal in dignity and rights. Treat them so, always, and demand others do too. #HumanR
AnitaSempel Ook ik maak me zorgen over onnodige bureaucratie in de Jeugdzorg. "5 redenen waarom het inkoopcircus bij de jeugdzo… https://t.co/Hr7gKdqpBP
AnitaSempel Op naar een heel mooi resultaat! https://t.co/deiDs8pMHe
RobinWessels75 Erg blij met mooie tweede plek op de lijst van #GroenLinks #Enschede. Ook de komende vier jaar zal ik in #raad053 v… https://t.co/weEFR9lcDr
AnitaSempel RT @tubantia: Zo ziet global warming eruit: uitgemergelde ijsbeer zoekt met laatste kracht voedsel https://t.co/RVZCNy2LOu
AnitaSempel Nog een paar dagen wachten en we eten oesterzwammen van eigen koffiedik! #rotterzwam #aanrechtagrariërhttps://t.co/1VBnYNEw0M

Volg ons!

   

Nieuwsbrief

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wil je deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.