Het verkiezingsprogramma van GroenLinks Enschede programma voor de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014 heeft als motto ‘Knokken voor wat kwetsbaar is!' en staat boordevol groene en sociale voorstellen voor de toekomst van Enschede. GroenLinks gaat campagne voeren met realistische plannen. Niet zoals nu gebeurt, trekken aan dode paradepaardjes: Luchthaven Twente, de Usseler Es en de NOEK. Wel betaalbare zorg, investeren in groene banen en scholing voor werklozen.

Download hier het verkiezingsprogramma 2014-2018 als PDF-bestand of lees verder om het programma in uw browser te lezen.


Knokken voor wat kwetsbaar is!

Verkiezingsprogramma 2014-2018 GroenLinks Enschede


Voorwoord

Op 19 maart 2014 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Meer dan ooit het moment om te kiezen voor een groene en sociale gemeente. GroenLinks wil een stadsbestuur met oog voor mensen en oog voor realiteit. In dit verkiezingsprogramma leest u wat GroenLinks concreet wil bereiken voor u persoonlijk en voor een goede toekomst van de stad, de dorpen en het buitengebied van Enschede.

Vanwege de economische crisis zijn vooruitgang en werkgelegenheid minder vanzelfsprekend geworden. Bovendien staan zorg en sociale voorzieningen onder druk door rijksbezuinigingen. GroenLinks Enschede kiest daarom als motto van haar verkiezingsprogramma: "Knokken voor wat kwetsbaar is".

We willen een sociale stad, waar - ook in deze economisch moeilijke tijden - niemand wordt vergeten. "Knokken voor wat kwetsbaar is" betekent concreet: minder asfalt en stenen, zodat de gemeente meer geld overhoudt voor zorg en ondersteuning van mensen. En het betekent ook een ruimhartig armoedebeleid voor wie dat nodig heeft en ondersteuning en scholing voor werkzoekenden.

GroenLinks wil een stad met toekomst, dus een stad met goed onderwijs en een gezonde economie. Het belangrijkste dat de gemeente daaraan kan bijdragen, is zorgen voor een stad waar het aantrekkelijk is om te wonen en te werken. De groene economie is de nieuwe economie: groene energie, energiebesparing en andere groene innovaties hebben de toekomst. Daarin wil GroenLinks investeren.

De Luchthaven Twente is een voorbeeld van waar het mis ging. Het is zonde van het geld en de tijd, dat er nu al ruim tien jaar lang aan een dood paradepaardje wordt getrokken. Onafhankelijke economen zeggen dat Luchthaven Twente niet rendabel is en het is de vraag hoe lang deze klucht nog wordt opgevoerd ten koste van de burgers van Enschede. Sinds jaar en dag pleit GroenLinks voor een haalbaar alternatief dat wél werk oplevert en waarmee het groene hart van Twente behouden blijft.

GroenLinks is een groene partij. Dat betekent dat we het milieu zo min mogelijk willen belasten en zuinig willen omgaan met de hulpbronnen die we hebben. Ook zijn we zuinig op het Twentse landschap en maken we ons sterk voor ons erfgoed en de vele monumenten die Enschede rijk is. We willen geen nieuwe bebouwing en infrastructuur in ons buitengebied, maar leegstand aanpakken en de ruimte die er binnen de stad is efficiënt benutten.

GroenLinks staat voor duurzaamheid, niet alleen ecologisch maar ook financieel. In de afgelopen jaren heeft Enschede vele miljoenen verloren op projecten die overbodig bleken en die door GroenLinks nooit zijn gewild, zoals Het Vaneker. Vanwege de doorstart van de luchthaven en de aankoop van en de Usseler Es dreigt het nog erger mis te gaan met de financiën van Enschede, juist nu de gemeente elk dubbeltje moet omkeren. Voor GroenLinks dus geen onnodige en dure prestigeprojecten.

Enschede is een internationale stad. Niet alleen vanwege de ligging aan de grens, maar ook vanwege de 160 nationaliteiten binnen onze grenzen. GroenLinks staat voor onderlinge solidariteit, diversiteit, een levendige cultuur en een maatschappij waarin iedereen, ongeacht afkomst en overtuiging, zichzelf kan zijn en volwaardig kan deelnemen aan de maatschappij.

Een sociale stad

1. Zorg en welzijn

2. Werk en inkomen

3. Jeugd en onderwijs

4. Sport en recreatie

Een groene stad

5. Stad en land

6. Duurzaamheid

7. Mobiliteit

8. Leefomgeving

Een open stad

9. Enschede voor iedereen

10. Kunst en cultuur

11. Open en verantwoord

12. Over de grens